Referenssit

cortecon-rakentaminen-tyomaavalvonta

Myymälähankkeet, rakennuttaminen

Lidl-myymälä Kemi­järvi 2007

Lidl-myymälä Nivala 2009

Lidl-myymälä Vaasa-Kes­kusta 2012

Lidl-myymälä Oulu-Pate­niemi 2014-2015

Lidl-myymälä Yli­vieska 2015-2016

Lidl-myymälä Vaasa-Kivihaka 2015-2016

Lidl-myymälä Oulu-Kar­ja­silta 2017

Lidl-myymälä Sei­näjoki-Kaper­naumi 2017-2018 (työmaan lop­pu­vaihe ja vastaanotto)

Lidl-myymälä Kokkola-Inti­aa­nikylä 2018-2019

Lukuisten myy­mä­löiden laa­jennus- ja moder­ni­soin­ti­hank­keiden raken­nut­ta­minen sekä pai­kal­listen kor­jaus­töiden koordinointi.

Osa-aikai­sesti tek­nisen isän­nöit­sijän työt pääosin Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Poh­janmaan alueilla vuosina 2007-2013.

Lidl Suomi Ky:n Laukaan jake­lu­kes­kuksen kui­va­ta­va­ra­hallin laa­jennus ja uuden pak­kas­va­raston ja tek­nisten tilojen raken­nut­ta­minen 2013-2015.

Pääosin kaikki vaiheet suun­nit­telun ohjauk­sesta kohteen takuuajan päät­ty­miseen ovat kuu­luneet toimenkuvaani.

Haluatko päästä seuraavaksi referenssiasiakkaaksemme?