Referenssit

Myymälähankkeet, rakennuttaminen

cortecon-rakentaminen-tyomaavalvonta

KKOy Kajaanin Beto­nitie 1 (1492.5 krm2) lii­ke­ti­lojen vas­taavan työn­joh­tajan teh­tävät 09/2021-04/2022

KKOy Aina-Hallit Kajaani (790.5 krm2) vas­taavan työn­joh­tajan teh­tävät 06/2021-03/2022

Padel-hallin raken­nus­töiden vas­taavana työn­joh­tajana toi­mi­minen 11/2021-01/2022

Lidl Keravan myy­mälän moder­ni­soinnin vas­taavana työn­joh­tajana toi­mi­minen 07/2021

Lidl Iisalmi – Iisa myy­mä­lä­ra­ken­nut­ta­misen pro­jek­ti­pääl­likön teh­tävät 07 - 12/2021.

Cramo Oulu Taka­laa­nilan toi­min­ta­keskus työ­maa­val­vojan ja kos­teu­den­hal­lin­ta­koor­di­naat­torin teh­tävät 01/2021-07/2021

Lidl Hämeen­linnan myy­mälän moder­ni­soinnin vas­taavana työn­joh­tajana toi­mi­minen 01-02/2021

Lidl Kan­kaanpää vesi­kat­to­re­montin pro­jek­ti­pääl­likön teh­tävät 12/2020 – 02/2021.

Lidl-myy­mälät Kajaani ja Sotkamo kor­jaus­töiden pro­jek­ti­pääl­likön teh­tävät 10/2020 - 04/2021.

Lidl Pie­tar­saaren myy­mälän moder­ni­soinnin vas­taavana työn­joh­tajana toi­mi­minen 09/2020

Talo­tek­niikka muu­tokset ja säh­kö­au­tojen lataus­pisteet 08/2020-03/2021

Lidl-myymälä Kemi­järvi 2007

Lidl-myymälä Nivala 2009

Lidl-myymälä Vaasa-Kes­kusta 2012

Lidl-myymälä Oulu-Pate­niemi 2014-2015

Lidl-myymälä Yli­vieska 2015-2016

Lidl-myymälä Vaasa-Kivihaka 2015-2016

Lidl-myymälä Oulu-Kar­ja­silta 2017

Lidl-myymälä Sei­näjoki-Kaper­naumi 2017-2018 (työmaan lop­pu­vaihe ja vastaanotto)

Lidl-myymälä Kokkola-Inti­aa­nikylä 2018-2019

Lukuisten myy­mä­löiden laa­jennus- ja moder­ni­soin­ti­hank­keiden raken­nut­ta­minen sekä pai­kal­listen kor­jaus­töiden koordinointi.

Osa-aikai­sesti tek­nisen isän­nöit­sijän työt pääosin Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Poh­janmaan alueilla vuosina 2007-2013.

Lidl Suomi Ky:n Laukaan jake­lu­kes­kuksen kui­va­ta­va­ra­hallin laa­jennus ja uuden pak­kas­va­raston ja tek­nisten tilojen raken­nut­ta­minen 2013-2015.

Pääosin kaikki vaiheet suun­nit­telun ohjauk­sesta kohteen takuuajan päät­ty­miseen ovat kuu­luneet toimenkuvaani.

Haluatko päästä seuraavaksi referenssiasiakkaaksemme?

Soita 000 000 0000